W tym szczególnym OKRESIE zapisy obowiązkowe ✏️

W przypadku małej ilości chętnych możliwe łączenie grup.